Thiết bị điện AC

(171 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Kềm cắt ống - Model BL1

Kềm cắt ống - Model BL1

620,000 đ

Kềm cắt ống - Model BL1 Mã hàng: BL1 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Lò xo uốn ống - Model BL32

Lò xo uốn ống - Model BL32

109,000 đ

Lò xo uốn ống - Model BL32 Mã hàng: BL32 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Lò xo uốn ống - Model BL25

Lò xo uốn ống - Model BL25

89,000 đ

Lò xo uốn ống - Model BL25 Mã hàng: BL25 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Lò xo uốn ống - Model BL20

Lò xo uốn ống - Model BL20

75,000 đ

Lò xo uốn ống - Model BL20 Mã hàng: BL20 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Lò xo uốn ống - Model BL16

Lò xo uốn ống - Model BL16

60,000 đ

Lò xo uốn ống - Model BL16 Mã hàng: BL16 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối âm tường - Model ABU882

Hộp nối âm tường - Model ABU882

58,000 đ

Hộp nối âm tường - Model ABU882 Mã hàng: ABU882 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối âm tường - Model ABU662

Hộp nối âm tường - Model ABU662

39,000 đ

Hộp nối âm tường - Model ABU662 Mã hàng: ABU662 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối âm tường - Model ABU552

Hộp nối âm tường - Model ABU552

28,000 đ

Hộp nối âm tường - Model ABU552 Mã hàng: ABU552 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối âm tường - Model ABU442

Hộp nối âm tường - Model ABU442

22,000 đ

Hộp nối âm tường - Model ABU442 Mã hàng: ABU442 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối âm tường - Model ABU332

Hộp nối âm tường - Model ABU332

16,000 đ

Hộp nối âm tường - Model ABU332 Mã hàng: ABU332 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L có nắp - Model BE32/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE32/T

12,100 đ

Co nối chữ L có nắp - Model BE32/T Mã hàng: BE32/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L có nắp - Model BE25/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE25/T

9,200 đ

Co nối chữ L có nắp - Model BE25/T Mã hàng: BE25/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L có nắp - Model BE20/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE20/T

5,800 đ

Co nối chữ L có nắp - Model BE20/T Mã hàng: BE20/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L có nắp - Model BE16/T

Co nối chữ L có nắp - Model BE16/T

3,400 đ

Co nối chữ L có nắp - Model BE16/T Mã hàng: BE16/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T có nắp - Model BF32/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF32/T

14,200 đ

Co nối chữ T có nắp - Model BF32/T Mã hàng: BF32/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T có nắp - Model BF25/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF25/T

10,600 đ

Co nối chữ T có nắp - Model BF25/T Mã hàng: BF25/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T có nắp - Model BF20/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF20/T

8,500 đ

Co nối chữ T có nắp - Model BF20/T Mã hàng: BF20/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T có nắp - Model BF16/T

Co nối chữ T có nắp - Model BF16/T

4,600 đ

Co nối chữ T có nắp - Model BF16/T Mã hàng: BF16/T Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L - Model BE50

Co nối chữ L - Model BE50

15,000 đ

Co nối chữ L - Model BE50 Mã hàng: BE50 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L - Model BE40

Co nối chữ L - Model BE40

12,000 đ

Co nối chữ L - Model BE40 Mã hàng: BE40 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L - Model BE32

Co nối chữ L - Model BE32

8,500 đ

Co nối chữ L - Model BE32 Mã hàng: BE32 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L - Model BE25

Co nối chữ L - Model BE25

5,000 đ

Co nối chữ L - Model BE25 Mã hàng: BE25 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L - Model BE20

Co nối chữ L - Model BE20

3,600 đ

Co nối chữ L - Model BE20 Mã hàng: BE20 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ L - Model BE16

Co nối chữ L - Model BE16

2,200 đ

Co nối chữ L - Model BE16 Mã hàng: BE16 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T - Model BF50

Co nối chữ T - Model BF50

17,700 đ

Co nối chữ T - Model BF50 Mã hàng: BF50 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T - Model BF40

Co nối chữ T - Model BF40

14,200 đ

Co nối chữ T - Model BF40 Mã hàng: BF40 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T - Model BF32

Co nối chữ T - Model BF32

12,000 đ

Co nối chữ T - Model BF32 Mã hàng: BF32 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T - Model BF25

Co nối chữ T - Model BF25

8,500 đ

Co nối chữ T - Model BF25 Mã hàng: BF25 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T - Model BF20

Co nối chữ T - Model BF20

5,000 đ

Co nối chữ T - Model BF20 Mã hàng: BF20 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Co nối chữ T - Model BF16

Co nối chữ T - Model BF16

2,800 đ

Co nối chữ T - Model BF16 Mã hàng: BF16 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Khớp nối ren - Model BH32/B

Khớp nối ren - Model BH32/B

6,000 đ

Khớp nối ren - Model BH32/B Mã hàng: BH32/B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Khớp nối ren - Model BH25/B

Khớp nối ren - Model BH25/B

3,300 đ

Khớp nối ren - Model BH25/B Mã hàng: BH25/B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Khớp nối ren - Model BH20/B

Khớp nối ren - Model BH20/B

2,900 đ

Khớp nối ren - Model BH20/B Mã hàng: BH20/B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Khớp nối ren - Model BH16/B

Khớp nối ren - Model BH16/B

2,200 đ

Khớp nối ren - Model BH16/B Mã hàng: BH16/B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Khớp nối giảm - Model BR5040/A

Khớp nối giảm - Model BR5040/A

9,800 đ

Khớp nối giảm - Model BR5040/A Mã hàng: BR5040/A Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Khớp nối giảm - Model BR4032/A

Khớp nối giảm - Model BR4032/A

9,800 đ

Khớp nối giảm - Model BR4032/A Mã hàng: BR4032/A Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0