Công tắc ổ cắm và phụ kiện Sino Series SC

(53 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ổ cắm 2 chấu kiểu Mỹ - Model SCUAS

Ổ cắm 2 chấu kiểu Mỹ - Model SCUAS

18,000 đ

Ổ cắm 2 chấu kiểu Mỹ - Model SCUAS Mã hàng: SCUAS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
2 Ổ cắm 3 chấu có màn che - Model SCUE2

2 Ổ cắm 3 chấu có màn che - Model SCUE2

51,200 đ

2 Ổ cắm 3 chấu có màn che - Model SCUE2 Mã hàng: SCUE2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm 3 chấu có màn che - Model SCUE

Ổ cắm 3 chấu có màn che - Model SCUE

43,200 đ

Ổ cắm 3 chấu có màn che - Model SCUE Mã hàng: SCUE Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đa năng có màn che - Model SCUAM

Ổ cắm đa năng có màn che - Model SCUAM

43,200 đ

Ổ cắm đa năng có màn che - Model SCUAM Mã hàng: SCUAM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm 2 chấu có màn che - Model SCU

Ổ cắm 2 chấu có màn che - Model SCU

19,000 đ

Ổ cắm 2 chấu có màn che - Model SCU Mã hàng: SCU Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn có đèn báo - Model SCMD20/NL

Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn có đèn báo - Model SCMD20/NL

72,200 đ

Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn có đèn báo - Model SCMD20/NL Mã hàng: SCMD20/NL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn có dạ quang - Model SCMD20/FL

Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn có dạ quang - Model SCMD20/FL

60,600 đ

Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn có dạ quang - Model SCMD20/FL Mã hàng: SCMD20/FL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn - Model SCMD20/L

Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn - Model SCMD20/L

51,800 đ

Công tắc 2 cực 20A cỡ lớn - Model SCMD20/L Mã hàng: SCMD20/L Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A cỡ trung có đèn báo - Model SCMD20/NM

Công tắc 2 cực 20A cỡ trung có đèn báo - Model SCMD20/NM

55,000 đ

Công tắc 2 cực 20A cỡ trung có đèn báo - Model SCMD20/NM Mã hàng: SCMD20/NM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A cỡ trung có dạ quang - Model SCMD20/FM

Công tắc 2 cực 20A cỡ trung có dạ quang - Model SCMD20/FM

46,600 đ

Công tắc 2 cực 20A cỡ trung có dạ quang - Model SCMD20/FM Mã hàng: SCMD20/FM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A cỡ trung - Model SCMD20/M

Công tắc 2 cực 20A cỡ trung - Model SCMD20/M

39,800 đ

Công tắc 2 cực 20A cỡ trung - Model SCMD20/M Mã hàng: SCMD20/M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có đèn báo - Model SCMD20/NS

Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có đèn báo - Model SCMD20/NS

54,500 đ

Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có đèn báo - Model SCMD20/NS Mã hàng: SCMD20/NS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có dạ quang - Model SCMD20/FS

Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có dạ quang - Model SCMD20/FS

46,200 đ

Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có dạ quang - Model SCMD20/FS Mã hàng: SCMD20/FS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ - Model SCMD20/S

Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ - Model SCMD20/S

39,500 đ

Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ - Model SCMD20/S Mã hàng: SCMD20/S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc kép cỡ trung 2 chiều có dạ quang - Model SCM/2/F

Công tắc kép cỡ trung 2 chiều có dạ quang - Model SCM/2/F

130,000 đ

Công tắc kép cỡ trung 2 chiều có dạ quang - Model SCM/2/F Mã hàng: SCM/2/F Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc kép cỡ trung 2 chiều - Model SCM/2

Công tắc kép cỡ trung 2 chiều - Model SCM/2

78,000 đ

Công tắc kép cỡ trung 2 chiều - Model SCM/2 Mã hàng: SCM/2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc kép cỡ trung 1 chiều có dạ quang - Model SCS/2/F

Công tắc kép cỡ trung 1 chiều có dạ quang - Model SCS/2/F

73,500 đ

Công tắc kép cỡ trung 1 chiều có dạ quang - Model SCS/2/F Mã hàng: SCS/2/F Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc kép cỡ trung 1 chiều - Model SCS/2

Công tắc kép cỡ trung 1 chiều - Model SCS/2

42,000 đ

Công tắc kép cỡ trung 1 chiều - Model SCS/2 Mã hàng: SCS/2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều cỡ lớn có đèn báo - Model SCM/NL

Công tắc 2 chiều cỡ lớn có đèn báo - Model SCM/NL

116,000 đ

Công tắc 2 chiều cỡ lớn có đèn báo - Model SCM/NL Mã hàng: SCM/NL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều cỡ lớn có dạ quang - Model SCM/FL

Công tắc 2 chiều cỡ lớn có dạ quang - Model SCM/FL

34,000 đ

Công tắc 2 chiều cỡ lớn có dạ quang - Model SCM/FL Mã hàng: SCM/FL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều cỡ lớn - Model SCM/L

Công tắc 2 chiều cỡ lớn - Model SCM/L

30,500 đ

Công tắc 2 chiều cỡ lớn - Model SCM/L Mã hàng: SCM/L Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều cỡ lớn có đèn báo - Model SCS/NL

Công tắc 1 chiều cỡ lớn có đèn báo - Model SCS/NL

69,200 đ

Công tắc 1 chiều cỡ lớn có đèn báo - Model SCS/NL Mã hàng: SCS/NL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều cỡ lớn có dạ quang - Model SCS/FL

Công tắc 1 chiều cỡ lớn có dạ quang - Model SCS/FL

23,500 đ

Công tắc 1 chiều cỡ lớn có dạ quang - Model SCS/FL Mã hàng: SCS/FL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều cỡ lớn - Model SCS/L

Công tắc 1 chiều cỡ lớn - Model SCS/L

13,500 đ

Công tắc 1 chiều cỡ lớn - Model SCS/L Mã hàng: SCS/L Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều cỡ trung có đèn báo - Model SCM/NM

Công tắc 2 chiều cỡ trung có đèn báo - Model SCM/NM

88,600 đ

Công tắc 2 chiều cỡ trung có đèn báo - Model SCM/NM Mã hàng: SCM/NM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều cỡ trung có dạ quang - Model SCM/FM

Công tắc 2 chiều cỡ trung có dạ quang - Model SCM/FM

28,200 đ

Công tắc 2 chiều cỡ trung có dạ quang - Model SCM/FM Mã hàng: SCM/FM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều cỡ trung - Model SCM/M

Công tắc 2 chiều cỡ trung - Model SCM/M

22,600 đ

Công tắc 2 chiều cỡ trung - Model SCM/M Mã hàng: SCM/M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều cỡ trung có đèn báo - Model SCS/NM

Công tắc 1 chiều cỡ trung có đèn báo - Model SCS/NM

52,500 đ

Công tắc 1 chiều cỡ trung có đèn báo - Model SCS/NM Mã hàng: SCS/NM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều cỡ trung có dạ quang - Model SCS/FM

Công tắc 1 chiều cỡ trung có dạ quang - Model SCS/FM

18,000 đ

Công tắc 1 chiều cỡ trung có dạ quang - Model SCS/FM Mã hàng: SCS/FM Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều cỡ trung - Model SCS/M

Công tắc 1 chiều cỡ trung - Model SCS/M

10,500 đ

Công tắc 1 chiều cỡ trung - Model SCS/M Mã hàng: SCS/M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có đèn báo - Model SCM/NS

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có đèn báo - Model SCM/NS

85,800 đ

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có đèn báo - Model SCM/NS Mã hàng: SCM/NS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có dạ quang - Model SCM/FS

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có dạ quang - Model SCM/FS

24,500 đ

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ có dạ quang - Model SCM/FS Mã hàng: SCM/FS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ - Model SCM/S

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ - Model SCM/S

21,800 đ

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ - Model SCM/S Mã hàng: SCM/S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có đèn báo - Model SCS/NS

Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có đèn báo - Model SCS/NS

51,200 đ

Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có đèn báo - Model SCS/NS Mã hàng: SCS/NS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có dạ quang - Model SCS/FS

Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có dạ quang - Model SCS/FS

17,500 đ

Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có dạ quang - Model SCS/FS Mã hàng: SCS/FS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ - Model SCS/S

Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ - Model SCS/S

10,000 đ

Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ - Model SCS/S Mã hàng: SCS/S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0