Thiết bị điện Selec

(162 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-4000/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-4000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-4000/5

Mã hàng: SPCT-145/100-4000/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 4000/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3500/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3500/5

Mã hàng: SPCT-145/100-3500/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 3500/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3000/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3000/5

Mã hàng: SPCT-145/100-3000/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 3000/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2500/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2500/5

Mã hàng: SPCT-145/100-2500/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 2500/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2000/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2000/5

Mã hàng: SPCT-145/100-2000/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 2000/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-1500/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-1500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-1500/5

Mã hàng: SPCT-145/100-1500/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 1500/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1200/5

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1200/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1200/5

Mã hàng: SPCT-100/60-1200/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 60mm

Hệ số biến dòng: 1200/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1000/5

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1000/5

Mã hàng: SPCT-100/60-1000/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 60mm

Hệ số biến dòng: 1000/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 10

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-800/5

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-800/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-800/5

Mã hàng: SPCT-100/60-800/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 60mm

Hệ số biến dòng: 800/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 10

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-600/5

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-600/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-600/5

Mã hàng: SPCT-80/40-600/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 600/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 5

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-500/5

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-500/5

Mã hàng: SPCT-80/40-500/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 500/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 5

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-400/5

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-400/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-300/5

Mã hàng: SPCT-80/40-400/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 400/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 5

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-300/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-300/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-300/5

Mã hàng: SPCT-62/40-300/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 300/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-250/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-250/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-250/5

Mã hàng: SPCT-62/40-250/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 250/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-200/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-200/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-200/5

Mã hàng: SPCT-62/40-200/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 200/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-150/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-150/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-150/5

Mã hàng: SPCT-62/40-150/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 150/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-100/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-100/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-100/5

Mã hàng: SPCT-62/40-100/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 100/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-75/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-75/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-75/5

Mã hàng: SPCT-62/30-75/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 30mm

Hệ số biến dòng: 75/5

Sai Số (%): Class 3

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-50/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-50/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-50/5

Mã hàng: SPCT-62/30-50/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 30mm

Hệ số biến dòng: 50/5

Sai Số (%): Class 3

Công suất(VA): 2.5

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec LT920-C (24X48)

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec LT920-C (24X48)

Hotline: 0977.9966.27

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec LT920-C (24X48)

Mã hàng: LT920-C (24X48)

Hãng sản xuất: Selec

Thiết bị đếm tổng thời gian

Hiển thị tối đa được 8 số

Dải thời gian: 9999:59:59 giờ:phút:giây, 999999:99 giờ

Ngõ vào: điện áp 24 ~ 260V AC

Có khả năng reset và nhớ được giá trị 5 năm

Nguồn cấp: dùng pin

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec LT920-V (24X48)

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec LT920-V (24X48)

Hotline: 0977.9966.27

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec LT920-V (24X48)

Mã hàng: LT920-V (24X48)

Hãng sản xuất: Selec

Thiết bị đếm tổng thời gian

Hiển thị tối đa được 8 số

Dải thời gian: 9999:59:59 giờ:phút:giây, 999999:99 giờ

Ngõ vào: điện áp 24 ~ 260V AC

Có khả năng reset và nhớ được giá trị 5 năm

Nguồn cấp: dùng pin

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec TT412 (36X72)

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec TT412 (36X72)

Hotline: 0977.9966.27

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec TT412 (36X72)

Mã hàng: TT412 (36X72)

Hãng sản xuất: Selec

Thiết bị đếm tổng thời gian

Hiển thị tối đa được 6 số

Dải thời gian: 99999.9 / 999999 giây 99999.9 / 999999 phút 99999.9 / 999999 giờ

Ngõ vào: tiếp điểm

Có khả năng reset và nhớ được giá trị 10 năm

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AV/DC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec RC102C (48X96)

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec RC102C (48X96)

Hotline: 0977.9966.27

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec RC102C (48X96)

Mã hàng: RC102C (48X96)

Hãng sản xuất: Selec

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng

Chức năng đếm: 6 số: 0.01 tới 999999

Hiển thị tốc độ: 4 số: 4 tới 9999 vòng / phút hoặc mét / phút

Tốc độ ngõ vào: 0 tới 30Hz hoặc 0 tới 2.5 KHz

Dạng ngõ vào: xung áp 3 ~ 30VDC từ cảm biến tiệm cận, Encoders, hoặc từ tiếp điểm

Nguồn cấp: 85 ~ 270 V AC/DC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec XC1200 (48x96)

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec XC1200 (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec XC1200 (48x96)

Mã hàng: XC1200 (48x96)

Hãng sản xuất: Selec

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng

Chức năng đếm: 6 số: 0.0001 tới 999999

Hiển thị tốc độ: 5 số: 4 tới 99999 vòng/ phút hoặc vòng/ giờ

Có khả năng đếm tăng hoặc giảm

Có 2 điểm cài đặt

Có 2 ngõ ra: Relay 5A @ 230VAC/24VDC

Tốc độ ngõ vào: 0 - 30Hz hoặc 0 - 2.5 KHz hoặc 0- 5kHz

Dạng ngõ vào: xung áp 3 ~ 30VDC từ cảm biến tiệm cận, Encoders, hoặc từ tiếp điểm

Nguồn cấp: 85 ~ 270 V AC/DC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec XC10D (48x96)

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec XC10D (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Bộ hiện thị tốc độ và đếm tổng Selec XC10D (48x96)

Mã hàng: XC10D (48x96)

Hãng sản xuất: Selec

Bộ đếm tổng

Hiển thị 1 hàng, 6 số, dạng LED

Dải đếm: 999999

Có chức năng nhớ dữ liệu

Hướng đếm: lên

Reset bằng phím trước

Loại Sensor: NPN, PNP

Tốc độ ngõ vào: 3Hz, 30Hz, 1kHz

Nguồn cấp: 90 - 270V AC/DC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec TS1W1-1-20A-230V

Bộ định thời gian Selec TS1W1-1-20A-230V

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec TS1W1-1-20A-230V

Mã hàng: TS1W1-1-20A-230V

Hãng sản xuất: Selec

Timer Switch hiển thị màn hình LCD

Các chỉ báo: Auto/ Manual, Holiday, Relay status, Day of week, Programming mode.

Chu kì chạy: 1 tuần.

Tổng chương trình trong tuần: 50 bước ON, 50 bước OFF.
+ 2 chương trình x 25 bước.

+ 3 chương trình x 16 bước.

+ 4 chương trình x 12 bước.

+ 5 chương trình x 10 bước.

+ 6 chương trình x 08 bước.

+ 7 chương trình x 07 bước.

+ 8 chương trình x 06 bước.

Số ngày lễ: 16 ngày.

Ngõ ra: 1 C/O 20A @ 250V AC

Nguồn cấp: 230V AC - 50/60Hz

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec TS2M1-2-16A-230V

Bộ định thời gian Selec TS2M1-2-16A-230V

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec TS2M1-2-16A-230V

Mã hàng: TS2M1-2-16A-230V

Hãng sản xuất: Selec

Timer Switch hiển thị màn hình LCD

Hiển thị: Auto/ Manual, Holiday, Relay status, Day of week, Programming mode.

Chu kì chạy: 1 tuần với hai chương trình hoạt động độc lập.

Tổng chương trình trong tuần: 30 bước ON, 30 bước OFF.
+ 1 chương trình x 30 bước.

+ 2 chương trình x 15 bước.

+ 3 chương trình x 10 bước.

+ 4 chương trình x 7 bước.

+ 5 chương trình x 6 bước.

Số ngày lễ: 16 ngày.

Ngõ ra: 2 C/O 16A @ 250V AC (hoạt động độc lập)

Nguồn cấp: 230V AC - 50/60Hz

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec TS2M1-1-16A-230V

Bộ định thời gian Selec TS2M1-1-16A-230V

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec TS2M1-1-16A-230V

Mã hàng: TS2M1-1-16A-230V

Hãng sản xuất: Selec

Timer Switch hiển thị màn hình LCD

Các chỉ báo: Auto/ Manual, Holiday, Relay status, Day of week, Programming mode.

Chu kì chạy: 1 tuần.

Tổng chương trình trong tuần: 50 bước ON, 50 bước OFF.

+ 2 chương trình x 25 bước.

+ 3 chương trình x 16 bước.

+ 4 chương trình x 12 bước.

+ 5 chương trình x 10 bước.

+ 6 chương trình x 08 bước.

+ 7 chương trình x 07 bước.

+ 8 chương trình x 06 bước.
Số ngày lễ: 16 ngày.

Ngõ ra: 1 C/O 16A @ 250V AC - Nguồn cấp: 230V AC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 600DT

Bộ định thời gian Selec 600DT

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 600DT

Mã hàng: 600DT

Hãng sản xuất: Selec

Timer đa chức năng hiển thị màn hình LCD

Các chức năng: On delay, Interval, Asymmetrical cyclic OFF first, Asymmetrical cyclic ON first, Repeat cyclic equal OFF first, Repeat cyclic equal ON first, Pulse output, Delay on break, Delay on make/Delay on break, Interval after break, Single shot, Retriggerable Single shot, Latching relay, Delay on make with Totalise, Interval with Totalise

Dải thời gian đa dạng: 0 ~ 99.9 giây / phút / giờ ; 0 ~ 999 giây / phút / giờ 0 ~ 9:59 phút:giây ; 0 ~ 9:59 giờ:phút

Ngõ ra: 1 C/O 8A @ 250V AC - Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC/DC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 600SD-2-230

Bộ định thời gian Selec 600SD-2-230

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 600SD-2-230

Mã hàng: 600SD-2-230

Hãng sản xuất: Selec

Timer khởi động Sao - Tam giác.

Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây

Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms

Ngõ ra: +1 CO (5A@250VAC / 24VDC) cho khởi động sao, +1 CO (5A@250VAC / 24VDC) cho khởi động tam giác

Nguồn cấp: 230V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-230) 110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-110)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 600XU

Bộ định thời gian Selec 600XU

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 600XU

Mã hàng: 600XU

Hãng sản xuất: Selec

Timer ON delay, Interval, , Repeat cyclic equal OFF firs, Repeat cyclic equal ON firs, Pulse output 500ms fixed.

Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây 0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ

Ngõ ra: 1 CO (5A@250VAC / 24VDC)

Nguồn cấp: 20 ~ 240VAC (50/60 Hz) hoặc 12-240 VDC

Kích thước: 17.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 600ST-240

Bộ định thời gian Selec 600ST-240

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 600ST-240

Mã hàng: 600ST-240

Hãng sản xuất: Selec

Timer ON delay

Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây 0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ

Ngõ ra: 1 CO (5A@250VAC / 24VDC)

Nguồn cấp:  + 240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-240) + 24VDC cho mã hàng (600ST-24)

Kích thước: 17.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 800SD-2

Bộ định thời gian Selec 800SD-2

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 800SD-2

Mã hàng: 800SD-2

Hãng sản xuất: Selec

Timer khởi động Sao - Tam giác

Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây

Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms

Ngõ ra:

+1 CO (5A@250VAC / 24VDC) cho khởi động sao

+1 CO (5A@250VAC / 24VDC) cho khởi động tam giác

Nguồn cấp: 230VAC / 110VAC / 230 - 415 VAC (50/60 Hz)

Kích thước: 22.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 800XC

Bộ định thời gian Selec 800XC

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 800XC

Mã hàng: 800XC

Hãng sản xuất: Selec

Timer hoạt động theo chu kỳ tuần hoàn, bắt đầu ON hoặc OFF

Dải thời gian: 1 ~ 10 giây, 1 ~ 10 phút, 1 ~ 10 giờ

Ngõ ra: 2 CO (5A@250VAC / 24VDC)

Nguồn cấp: 20-240VAC (50-60Hz) hoặc 12-240VDC

Kích thước: 22.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 800SQ-A

Bộ định thời gian Selec 800SQ-A

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 800SQ-A

Mã hàng: 800SQ-A

Hãng sản xuất: Selec

Timer ON delay, Interval

Dải thời gian: 3 / 10 / 30 / 60 giây hoặc 3 / 10 / 30 / 60 phút

Ngõ ra: 1 CO (5A@ 250VAC/24VDC)

Nguồn cấp: 230V AC hoặc 24VAC/DC (50/60 Hz)

Kích thước 22.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 800POD

Bộ định thời gian Selec 800POD

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 800POD

Mã hàng: 800POD

Hãng sản xuất: Selec

Timer OFF delay

Dải thời gian: 180 giây

Ngõ ra: 2 CO (5A@230VAC / 24VDC)

Nguồn cấp: 110 ~ 240V AC / DC

Kích thước: 22.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0