Đồng hồ đo điện đa năng Schneider

(22 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5350 PM5000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5350 PM5000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM5350 PM5000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM5350 Đặc điểm: Đồng hồ nhiều biểu giá Số biểu giá: Không Cấp chính xác: 0.5% Phân tích sóng hài: Không Truyền thông: RS485 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5563RD PM5000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5563RD PM5000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM5563RD PM5000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM5563RD Mô tả: Meter Class 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd, remote display Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5360 PM5000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5360 PM5000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM5360 PM5000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM5360 Đặc điểm: Đồng hồ nhiều biểu giá Số biểu giá: 8 Cấp chính xác: 0.2% Phân tích sóng hài: 63 Truyền thông: RS485 & TCP/IP Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5340 PM5000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5340 PM5000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM5340 PM5000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM5340 Đặc điểm: Đồng hồ nhiều biểu giá Số biểu giá: 4 Cấp chính xác: 0.5% Phân tích sóng hài: 31 Truyền thông: Modbus TCP/IP Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5330 PM5000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5330 PM5000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM5330 PM5000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM5330 Đặc điểm: Đồng hồ nhiều biểu giá Số biểu giá: 4 Cấp chính xác: 0.5% Phân tích sóng hài: 31 Truyền thông: Modbus RS485 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5320 PM5000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5320 PM5000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM5320 PM5000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM5320 Đặc điểm: Đồng hồ nhiều biểu giá Số biểu giá: 4 Cấp chính xác: 0.5% Phân tích sóng hài: 31 Truyền thông: Modbus TCP/IP Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5310 PM5000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM5310 PM5000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM5310 PM5000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM5310 Đặc điểm: Đồng hồ nhiều biểu giá Số biểu giá: 4 Cấp chính xác: 0.5% Phân tích sóng hài: 31 Truyền thông: Modbus RS485 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM89M0024 PM8000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM89M0024 PM8000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM89M0024 PM8000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM89M0024 Mô tả: PM8000 Analogue I/O module (4AI & 2AO) Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM89M2600 PM8000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM89M2600 PM8000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM89M2600 PM8000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM89M2600 Mô tả: PM8000 Digital I/O module (6DI & 2 relay) Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM8244 PM8000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM8244 PM8000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM8244 PM8000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM8244 Mô tả: PM8000 Meter Class 0.2S, Analyze harmonic up to 63rd level Memory 512MB, IEC61850, Sag/Swell/Waveform capture Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM8240 PM8000 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM8240 PM8000 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM8240 PM8000 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM8240 Mô tả: PM8000 Meter Class 0.2S, Analyze harmonic up to 63rd level Memory 512MB, IEC61850, Sag/Swell/Waveform capture Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEDM1130HCL05RS SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEDM1130HCL05RS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEDM1130HCL05RS SCHNEIDER Mã hàng: METSEDM1130HCL05RS Đặc điểm: Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance Cấp chính xác: 0.5% Truyền thông: Modbus RS485 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEDM6200HCL10RS SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEDM6200HCL10RS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEDM6200HCL10RS SCHNEIDER Mã hàng: METSEDM6200HCL10RS Đặc điểm: Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance Cấp chính xác: 1% Truyền thông: Modbus RS485 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEDM6000HCL10NC SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEDM6000HCL10NC SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEDM6000HCL10NC SCHNEIDER Mã hàng: METSEDM6000HCL10NC Đặc điểm: Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance Cấp chính xác: 1% Truyền thông: Không Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM2KANLGIO22 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM2KANLGIO22 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM2KANLGIO22 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM2KANLGIO22 Mô tả: 2AI and 2AO module for PM2130, PM2230 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đa Năng METSEPM2KDGTLIO22 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đa Năng METSEPM2KDGTLIO22 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM2KDGTLIO22 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM2KDGTLIO22 Mô tả: 2DI and 2DO module for PM2130, PM2230 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2230 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2230 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM2230 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM2230 Thông số đo: VAFPE THD Cấp chính xác: 0.5% Phân tích sóng hài: 31 Truyền thông: Modbus Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2220 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2220 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM2220 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM2220 Thông số đo: VAFPE THD Cấp chính xác: 1% Phân tích sóng hài: 15 Truyền thông: Modbus Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2210 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2210 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM2210 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM2210 Thông số đo: VAFPE THD Cấp chính xác: 1% Phân tích sóng hài: Không Truyền thông: Không Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2130 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2130 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM2130 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM2120 Thông số đo: VAFPE THD Cấp chính xác: 0.5% Phân tích sóng hài: 31 Truyền thông: Modbus Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2120 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2120 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM2120 SCHNEIDER Mã hàng: METSEPM2120 Thông số đo: VAFPE THD Cấp chính xác: 1% Phân tích sóng hài: 15 Truyền thông: Modbus Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2110 SCHNEIDER

Đồng Hồ Đo Đa Năng METSEPM2110 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

METSEPM2110 PM2000 Mã hàng: METSEPM2110 Thông số đo : VAFPE THD Độ chính xác : 1% Đo sóng hài bậc : không Truyền thông : không Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

0977.9966.27
0