Cầu dao an toàn, cắt dòng rò (RCBO) và hộp chứa gắn nổi

(29 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Hộp chứa 6 MCB gắn nổi - Model 4CC6

Hộp chứa 6 MCB gắn nổi - Model 4CC6

59,500 đ

Hộp chứa 6 MCB gắn nổi - Model 4CC6 Mã hàng: 4CC6 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp chứa 4 MCB gắn nổi - Model 4CC4

Hộp chứa 4 MCB gắn nổi - Model 4CC4

49,200 đ

Hộp chứa 4 MCB gắn nổi - Model 4CC4 Mã hàng: 4CC4 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp chứa 3 MCB gắn nổi - Model 4CC3

Hộp chứa 3 MCB gắn nổi - Model 4CC3

42,500 đ

Hộp chứa 3 MCB gắn nổi - Model 4CC3 Mã hàng: 4CC3 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp chứa 2 MCB gắn nổi - Model 4CC2

Hộp chứa 2 MCB gắn nổi - Model 4CC2

37,800 đ

Hộp chứa 2 MCB gắn nổi - Model 4CC2 Mã hàng: 4CC2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp chứa 1 MCB gắn nổi - Model 4CC1

Hộp chứa 1 MCB gắn nổi - Model 4CC1

33,500 đ

Hộp chứa 1 MCB gắn nổi - Model 4CC1 Mã hàng: 4CC1 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 40A - Model BL68N/40A

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 40A - Model BL68N/40A

169,000 đ

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 40A - Model BL68N/40A Mã hàng: BL68N/40A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 30A - Model BL68N/30A

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 30A - Model BL68N/30A

169,000 đ

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 30A - Model BL68N/30A Mã hàng: BL68N/30A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 20A - Model BL68N/20A

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 20A - Model BL68N/20A

169,000 đ

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 20A - Model BL68N/20A Mã hàng: BL68N/20A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 10A - Model BL68N/10A

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 10A - Model BL68N/10A

169,000 đ

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò-RCBO/BL68N 30mA 10A - Model BL68N/10A Mã hàng: BL68N/10A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp gắn nổi chứa át kiểu BS68N loại nhỏ - Model HA-2/BS68N

Hộp gắn nổi chứa át kiểu BS68N loại nhỏ - Model HA-2/BS68N

3,600 đ

Hộp gắn nổi chứa át kiểu BS68N loại nhỏ - Model HA-2/BS68N Mã hàng: HA-2/BS68N Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp gắn nổi chứa át kiểu BS68N loại to - Model HA/BS68N

Hộp gắn nổi chứa át kiểu BS68N loại to - Model HA/BS68N

3,600 đ

Hộp gắn nổi chứa át kiểu BS68N loại to - Model HA/BS68N Mã hàng: HA/BS68N Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 30A - Model BS68N/2P30A

Cầu dao an toàn loại 30A - Model BS68N/2P30A

45,800 đ

Cầu dao an toàn loại 30A - Model BS68N/2P30A Mã hàng: BS68N/2P30A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 25A - Model BS68N/2P25A

Cầu dao an toàn loại 25A - Model BS68N/2P25A

45,800 đ

Cầu dao an toàn loại 25A - Model BS68N/2P25A Mã hàng: BS68N/2P25A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 20A - Model BS68N/2P20A

Cầu dao an toàn loại 20A - Model BS68N/2P20A

45,800 đ

Cầu dao an toàn loại 20A - Model BS68N/2P20A Mã hàng: BS68N/2P20A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 15A - Model BS68N/2P15A

Cầu dao an toàn loại 15A - Model BS68N/2P15A

45,800 đ

Cầu dao an toàn loại 15A - Model BS68N/2P15A Mã hàng: BS68N/2P15A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 10A - Model BS68N/2P10A

Cầu dao an toàn loại 10A - Model BS68N/2P10A

45,800 đ

Cầu dao an toàn loại 10A - Model BS68N/2P10A Mã hàng: BS68N/2P10A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 5A - Model BS68N/2P5A

Cầu dao an toàn loại 5A - Model BS68N/2P5A

45,800 đ

Cầu dao an toàn loại 5A - Model BS68N/2P5A Mã hàng: BS68N/2P5A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 40A - Model TRL32/40A

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 40A - Model TRL32/40A

158,000 đ

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 40A - Model TRL32/40A Mã hàng: TRL32/40A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 30A - Model TRL32/30A

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 30A - Model TRL32/30A

158,000 đ

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 30A - Model TRL32/30A Mã hàng: TRL32/30A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 20A - Model TRL32/20A

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 20A - Model TRL32/20A

158,000 đ

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 20A - Model TRL32/20A Mã hàng: TRL32/20A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 10A - Model TRL32/10A

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 10A - Model TRL32/10A

158,000 đ

Tổ hợp cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO/TRL 30mA 10A - Model TRL32/10A Mã hàng: TRL32/10A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp gắn nổi chứa át kiểu HB - Model HB/BS121

Hộp gắn nổi chứa át kiểu HB - Model HB/BS121

5,000 đ

Hộp gắn nổi chứa át kiểu HB - Model HB/BS121 Mã hàng: HB/BS121 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 40A - Model BS121/40A

Cầu dao an toàn loại 40A - Model BS121/40A

51,000 đ

Cầu dao an toàn loại 40A - Model BS121/40A Mã hàng: BS121/40A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 30A - Model BS121/30A

Cầu dao an toàn loại 30A - Model BS121/30A

51,000 đ

Cầu dao an toàn loại 30A - Model BS121/30A Mã hàng: BS121/30A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 25A - Model BS121/25A

Cầu dao an toàn loại 25A - Model BS121/25A

51,000 đ

Cầu dao an toàn loại 25A - Model BS121/25A Mã hàng: BS121/25A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 20A - Model BS121/20A

Cầu dao an toàn loại 20A - Model BS121/20A

51,000 đ

Cầu dao an toàn loại 20A - Model BS121/20A Mã hàng: BS121/20A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 15A - Model BS121/15A

Cầu dao an toàn loại 15A - Model BS121/15A

51,000 đ

Cầu dao an toàn loại 15A - Model BS121/15A Mã hàng: BS121/15A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 10A - Model BS121/10A

Cầu dao an toàn loại 10A - Model BS121/10A

51,000 đ

Cầu dao an toàn loại 10A - Model BS121/10A Mã hàng: BS121/10A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu dao an toàn loại 5A - Model BS121/5A

Cầu dao an toàn loại 5A - Model BS121/5A

51,000 đ

Cầu dao an toàn loại 5A - Model BS121/5A Mã hàng: BS121/5A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0