Cầu dao chống dòng rò và quá tải - Dòng BV-DN (RCBO)

(42 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 40A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 40A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 40A 300mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 40A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 40A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 40A 100mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 40A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 40A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 40A 30mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 32A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 32A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 32A 300mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 32A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 32A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 32A 100mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 32A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 32A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 32A 30mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 25A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 25A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 25A 300mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 25A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 25A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 25A 100mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 25A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 25A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 25A 30mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 20A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 20A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 20A 300mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 20A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 20A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 20A 100mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 20A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 20A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 20A 30mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 16A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 16A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 16A 300mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 16A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 16A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 16A 100mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 16A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 16A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 16A 30mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 10A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 10A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 10A 300mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 10A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 10A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 10A 100mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 10A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 10A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 10A 30mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 6A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 6A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 6A 300mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 6A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 6A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 6A 100mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 6A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 6A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN6 1PN 6A 30mA

Mã hàng: BV-DN6

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 300mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 100mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 30mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 300mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 100mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 30mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 300mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 100mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 30mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 300mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 100mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 30mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 300mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 300mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 100mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 100mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 100mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30mA

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống dòng rò và quá tải RCBO Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30mA

Mã hàng: BV-DN

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61009-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0