Thiết bị chiếu sáng

(166 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bóng Led đuôi E27- Model NLB146

Bóng Led đuôi E27- Model NLB146

99,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB146 Mã hàng: NLB146 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng Led đuôi E27- Model NLB143

Bóng Led đuôi E27- Model NLB143

99,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB143 Mã hàng: NLB143 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng Led đuôi E27- Model NLB116

Bóng Led đuôi E27- Model NLB116

85,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB116 Mã hàng: NLB116 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng Led đuôi E27- Model NLB113

Bóng Led đuôi E27- Model NLB113

85,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB113 Mã hàng: NLB113 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng Led đuôi E27- Model NLB096

Bóng Led đuôi E27- Model NLB096

70,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB096 Mã hàng: NLB096 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng Led đuôi E27- Model NLB093

Bóng Led đuôi E27- Model NLB093

70,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB093 Mã hàng: NLB093 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng Led đuôi E27- Model NLB076

Bóng Led đuôi E27- Model NLB076

60,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB076 Mã hàng: NLB076 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng Led đuôi E27- Model NLB073

Bóng Led đuôi E27- Model NLB073

60,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB073 Mã hàng: NLB073 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng Led đuôi E27- Model NLB056

Bóng Led đuôi E27- Model NLB056

40,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB056 Mã hàng: NLB056 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng Led đuôi E27- Model NLB053

Bóng Led đuôi E27- Model NLB053

40,000 đ

Bóng Led đuôi E27- Model NLB053 Mã hàng: NLB053 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn T5 Batten Led - Model NT5B146

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B146

200,000 đ

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B146 Mã hàng: NT5B146 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn T5 Batten Led - Model NT5B143

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B143

200,000 đ

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B143 Mã hàng: NT5B143 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn T5 Batten Led - Model NT5B076

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B076

150,000 đ

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B076 Mã hàng: NT5B076 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn T5 Batten Led - Model NT5B073

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B073

150,000 đ

Đèn T5 Batten Led - Model NT5B073 Mã hàng: NT5B073 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T186

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T186

220,000 đ

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T186 Mã hàng: NT8T186 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T183

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T183

220,000 đ

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T183 Mã hàng: NT8T183 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T096

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T096

160,000 đ

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T096 Mã hàng: NT8T096 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T093

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T093

160,000 đ

Bóng và máng T8 Tube Led - Model NT8T093 Mã hàng: NT8T093 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL146

Led Downlight - Model NDL146

220,000 đ

Led Downlight - Model NDL146 Mã hàng: NDL146 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL144

Led Downlight - Model NDL144

220,000 đ

Led Downlight - Model NDL144 Mã hàng: NDL144 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL143

Led Downlight - Model NDL143

220,000 đ

Led Downlight - Model NDL143 Mã hàng: NDL143 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL126

Led Downlight - Model NDL126

210,000 đ

Led Downlight - Model NDL126 Mã hàng: NDL126 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL124

Led Downlight - Model NDL124

210,000 đ

Led Downlight - Model NDL124 Mã hàng: NDL124 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL123

Led Downlight - Model NDL123

210,000 đ

Led Downlight - Model NDL123 Mã hàng: NDL123 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL086

Led Downlight - Model NDL086

155,000 đ

Led Downlight - Model NDL086 Mã hàng: NDL086 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL084

Led Downlight - Model NDL084

155,000 đ

Led Downlight - Model NDL084 Mã hàng: NDL084 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL083

Led Downlight - Model NDL083

155,000 đ

Led Downlight - Model NDL083 Mã hàng: NDL083 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL056

Led Downlight - Model NDL056

130,000 đ

Led Downlight - Model NDL056 Mã hàng: NDL056 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL054

Led Downlight - Model NDL054

130,000 đ

Led Downlight - Model NDL054 Mã hàng: NDL054 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Led Downlight - Model NDL053

Led Downlight - Model NDL053

130,000 đ

Led Downlight - Model NDL053 Mã hàng: NDL053 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20708K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20708K19

960,000 đ

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20708K19 Mã hàng: HH-LD20708K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40708K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40708K19

960,000 đ

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40708K19 Mã hàng: HH-LD40708K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20508K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20508K19

760,000 đ

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD20508K19 Mã hàng: HH-LD20508K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40508K19

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40508K19

760,000 đ

Downlight Led chống ẩm-IP43 - Model HH-LD40508K19 Mã hàng: HH-LD40508K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD50701K19

Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD50701K19

950,000 đ

Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD50701K19 Mã hàng: HH-LD50701K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD70701K19

Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD70701K19

950,000 đ

Downlight Led góc chiếu hẹp - Model HH-LD70701K19 Mã hàng: HH-LD70701K19 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0