Đồng hồ kim

(20 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-3000/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-3000/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-2500/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-2500/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-2500/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-2500/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-2500/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-2500/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-2000/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-2000/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-2000/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-2000/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1600/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1600/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1600/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-1600/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1500/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1500/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1500/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-1500/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1250/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1250/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1250/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-1250/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1000/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1000/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-1000/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-1000/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-800/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-800/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-800/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-800/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-600/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-600/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-600/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-600/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-500/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-500/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-500/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-500/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-400/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-400/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-400/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-400/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-300/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-300/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-300/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-300/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-250/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-250/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-250/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-250/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-150/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-150/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-150/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-150/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-75/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-75/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-75/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-75/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-200/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-200/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-200/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-200/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-100/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-100/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-100/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-100/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-50/5A (96x96)

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-50/5A (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồng hồ đo dòng điện Selec, dạng analog - Model AM-I-3-50/5A (96x96) Mã hàng: AM-I-3-50/5A Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo dòng điện Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 5A (CT secondary) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo điện áp Selec, dạng analog - Model AM-V-3-L (96x96)

Đồng hồ đo điện áp Selec, dạng analog - Model AM-V-3-L (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồ hồ đo điện áp Selec, dạng analog - Model AM-V-3-L (96x96) Mã hàng: AM-V-3-L Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo điện áp Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 300v ( AM-V-3N), 0 đến 500v ( AM-3-3L) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đồng hồ đo điện áp Selec, dạng analog - Model AM-V-3-N (96x96)

Đồng hồ đo điện áp Selec, dạng analog - Model AM-V-3-N (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Đồ hồ đo điện áp Selec, dạng analog - Model AM-V-3-N (96x96) Mã hàng: AM-V-3-N Hãng sản xuất: Selec Đồng hồ đo điện áp Hiển thị dạng analog Dải hiển thị: kim lệch 0 đến 90 độ Phạm vi đo lường : 0 đến 300v ( AM-V-3N), 0 đến 500v ( AM-3-3L) Tần số hoạt động: 45 đến 65 Hz Độ chính xác: 1,5 Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0