Phụ kiện máy điện Makita

(52 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đá cắt mỏng Inox Makita D-18758 (100mm)

Đá cắt mỏng Inox Makita D-18758 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá cắt mỏng Inox Makita D-18758 (100mm)

Mã hàng: D-18758

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 1.0 x 16 mm

Hạt: WA60T

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá cắt mỏng Inox Makita B-12201 (100mm)

Đá cắt mỏng Inox Makita B-12201 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá cắt mỏng Inox Makita B-12201 (100mm)

Mã hàng: B-12201

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 1.0 x 16 mm

Hạt: A60T

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho gạch Makita B-51362 (100mm)

Đá mài mềm cho gạch Makita B-51362 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho gạch Makita B-51362 (100mm)

Mã hàng: B-51362

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 3 x 16 mm

Hạt: GC80P

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho gạch Makita B-51356 (100mm)

Đá mài mềm cho gạch Makita B-51356 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho gạch Makita B-51356 (100mm)

Mã hàng: B-51356

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 3 x 16 mm

Hạt: GC60P

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18253 (100mm)

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18253 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18253 (100mm)

Mã hàng: B-18253

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 3 x 16 mm

Hạt: AC60

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18247 (100mm)

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18247 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18247 (100mm)

Mã hàng: B-18247

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 3 x 16 mm

Hạt: AC46

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18231 (100mm)

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18231 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18231 (100mm)

Mã hàng: B-18231

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 3 x 16 mm

Hạt: AC36

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18225 (100mm)

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18225 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18225 (100mm)

Mã hàng: B-18225

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 2 x 16 mm

Hạt: AC120

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18219 (100mm)

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18219 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18219 (100mm)

Mã hàng: B-18219

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 2 x 16 mm

Hạt: AC80

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18203 (100mm)

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18203 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho kim loại Makita B-18203 (100mm)

Mã hàng: B-18203

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 2 x 16 mm

Hạt: AC46

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho inox và thép Makita B-18493 (100mm)

Đá mài mềm cho inox và thép Makita B-18493 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho inox và thép Makita B-18493 (100mm)

Mã hàng: B-18493

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 3 x 16 mm

Hạt: WA80

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho inox và thép Makita B-18487 (100mm)

Đá mài mềm cho inox và thép Makita B-18487 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho inox và thép Makita B-18487 (100mm)

Mã hàng: B-18487

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 3 x 16 mm

Hạt: WA60

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài mềm cho inox và thép Makita B-18471 (100mm)

Đá mài mềm cho inox và thép Makita B-18471 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài mềm cho inox và thép Makita B-18471 (100mm)

Mã hàng: B-18471

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 3 x 16 mm

Hạt: WA46

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đá mài kim loại Makita D-72241 (100mm)

Đá mài kim loại Makita D-72241 (100mm)

Hotline: 0977.9966.27

Đá mài kim loại Makita D-72241 (100mm)

Mã hàng: D-72241

Thương hiệu: Makita

Kích thước: 100 x 6 x 16 mm

Hạt: A42R

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan kim loại HSS-Co Makita D-17382 (6x93mm)

Mũi khoan kim loại HSS-Co Makita D-17382 (6x93mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan kim loại HSS-Co Makita D-17382 (6x93mm)

Mã hàng: D-17382

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 6.0mm

Tổng chiều dài: 93mm

Độ dài làm việc: 57mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan kim loại HSS-Co Makita D-17360 (5x86mm)

Mũi khoan kim loại HSS-Co Makita D-17360 (5x86mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan kim loại HSS-Co Makita D-17360 (5x86mm)

Mã hàng: D-17360

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 5.0mm

Tổng chiều dài: 86mm

Độ dài làm việc: 52mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan kim loại HSS-Co Makita D-17348 (4x75mm)

Mũi khoan kim loại HSS-Co Makita D-17348 (4x75mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan kim loại HSS-Co Makita D-17348 (4x75mm)

Mã hàng: D-17348

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 4.0mm

Tổng chiều dài: 75mm

Độ dài làm việc: 43mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00321 (18x210mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00321 (18x210mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00321 (18x210mm)

Mã hàng: D-00321

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 18mm

Tổng chiều dài: 210mm

Độ dài làm việc: 150mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-16209 (18x160mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-16209 (18x160mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-16209 (18x160mm)

Mã hàng: D-16209

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 18mm

Tổng chiều dài: 160mm

Độ dài làm việc: 100mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00290 (16x210mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00290 (16x210mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00290 (16x210mm)

Mã hàng: D-00290

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 16mm

Tổng chiều dài: 210mm

Độ dài làm việc: 150mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-03981 (16x160mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-03981 (16x160mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-03981 (16x160mm)

Mã hàng: D-03981

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 16mm

Tổng chiều dài: 160mm

Độ dài làm việc: 100mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00278 (14x260mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00278 (14x260mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00278 (14x260mm)

Mã hàng: D-00278

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 14mm

Tổng chiều dài: 260mm

Độ dài làm việc: 200mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-21331 (14x210mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-21331 (14x210mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-21331 (14x210mm)

Mã hàng: D-21331

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 14mm

Tổng chiều dài: 210mm

Độ dài làm việc: 150mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00262 (14x160mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00262 (14x160mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00262 (14x160mm)

Mã hàng: D-00262

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 14mm

Tổng chiều dài: 160mm

Độ dài làm việc: 100mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00240 (12x260mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00240 (12x260mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00240 (12x260mm)

Mã hàng: D-00240

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 12mm

Tổng chiều dài: 260mm

Độ dài làm việc: 200mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00234 (12x210mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00234 (12x210mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00234 (12x210mm)

Mã hàng: D-00234

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 12mm

Tổng chiều dài: 210mm

Độ dài làm việc: 150mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00228 (12x160mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00228 (12x160mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00228 (12x160mm)

Mã hàng: D-00206

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 12mm

Tổng chiều dài: 160mm

Độ dài làm việc: 100mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00206 (10x310mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00206 (10x310mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00206 (10x310mm)

Mã hàng: D-00206

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 10mm

Tổng chiều dài: 310mm

Độ dài làm việc: 250mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00197 (10x260mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00197 (10x260mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00197 (10x260mm)

Mã hàng: D-00197

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 10mm

Tổng chiều dài: 260mm

Độ dài làm việc: 200mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00181 (10x210mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00181 (10x210mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00181 (10x210mm)

Mã hàng: D-00181

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 10mm

Tổng chiều dài: 210mm

Độ dài làm việc: 150mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00175 (10x160mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00175 (10x160mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00175 (10x160mm)

Mã hàng: D-00175

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 10mm

Tổng chiều dài: 160mm

Độ dài làm việc: 100mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-09117 (10x110mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-09117 (10x110mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-09117 (10x110mm)

Mã hàng: D-09117

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 10mm

Tổng chiều dài: 110mm

Độ dài làm việc: 50mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00147 (8x210mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00147 (8x210mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00147 (8x210mm)

Mã hàng: D-00147

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 8mm

Tổng chiều dài: 210mm

Độ dài làm việc: 150mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00131 (8x160mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00131 (8x160mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00131 (8x160mm)

Mã hàng: D-00131

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 8mm

Tổng chiều dài: 160mm

Độ dài làm việc: 100mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00125 (8x110mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00125 (8x110mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00125 (8x110mm)

Mã hàng: D-00125

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 8mm

Tổng chiều dài: 110mm

Độ dài làm việc: 50mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00066 (6x160mm)

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00066 (6x160mm)

Hotline: 0977.9966.27

Mũi khoan TCT Makita SDS-PLUS D-00066 (6x160mm)

Mã hàng: D-00066

Thương hiệu: Makita

Đường kính mũi: 6mm

Tổng chiều dài: 160mm

Độ dài làm việc: 100mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0