Phích cắm và ổ cắm công nghiệp Sino - Vanlock

(179 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ổ cắm chống thấm 240V Blue 3P 16A - Model 56SO316/240

Ổ cắm chống thấm 240V Blue 3P 16A - Model 56SO316/240

546,000 đ

Ổ cắm chống thấm 240V Blue 3P 16A - Model 56SO316/240 Mã hàng: 56SO316/240 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm chống thấm 110V Yellow 3P 16A - Model 56SO316/110

Ổ cắm chống thấm 110V Yellow 3P 16A - Model 56SO316/110

546,000 đ

Ổ cắm chống thấm 110V Yellow 3P 16A - Model 56SO316/110 Mã hàng: 56SO316/110 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm chống thấm 250V 3P 13A - Model 56SO313

Ổ cắm chống thấm 250V 3P 13A - Model 56SO313

519,000 đ

Ổ cắm chống thấm 250V 3P 13A - Model 56SO313 Mã hàng: 56SO313 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm chống thấm 250V 3P 15A - Model 56SO315

Ổ cắm chống thấm 250V 3P 15A - Model 56SO315

519,000 đ

Ổ cắm chống thấm 250V 3P 15A - Model 56SO315 Mã hàng: 56SO315 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm chống thấm 250V 3P 10A - Model 56SO310/2

Ổ cắm chống thấm 250V 3P 10A - Model 56SO310/2

519,000 đ

Ổ cắm chống thấm 250V 3P 10A - Model 56SO310/2 Mã hàng: 56SO310/2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm chống thấm 250V 3P 10A - Model 56SO310

Ổ cắm chống thấm 250V 3P 10A - Model 56SO310

519,000 đ

Ổ cắm chống thấm 250V 3P 10A - Model 56SO310 Mã hàng: 56SO310 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút nhấn chuông phòng chống nước - Model UKW-1GB

Nút nhấn chuông phòng chống nước - Model UKW-1GB

51,000 đ

Nút nhấn chuông phòng chống nước - Model UKW-1GB Mã hàng: UKW-1GB Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước 2P 16A - Model UKW-582-2

Công tắc phòng nước 2P 16A - Model UKW-582-2

255,000 đ

Công tắc phòng nước 2P 16A - Model UKW-582-2 Mã hàng: UKW-582-2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước 1P 16A - Model UKW-582-1

Công tắc phòng nước 1P 16A - Model UKW-582-1

222,000 đ

Công tắc phòng nước 1P 16A - Model UKW-582-1 Mã hàng: UKW-582-1 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước 2P 16A - Model UKW-581-2

Công tắc phòng nước 2P 16A - Model UKW-581-2

192,000 đ

Công tắc phòng nước 2P 16A - Model UKW-581-2 Mã hàng: UKW-581-2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước 1P 16A - Model UKW-581-1

Công tắc phòng nước 1P 16A - Model UKW-581-1

174,000 đ

Công tắc phòng nước 1P 16A - Model UKW-581-1 Mã hàng: UKW-581-1 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước 3 chấu vuông kiểu Anh và 1 công tắc 2 chiều 13A - Model UKW-BSS

Công tắc phòng nước 3 chấu vuông kiểu Anh và 1 công tắc 2 chiều 13A - Model UKW-BSS

302,000 đ

Công tắc phòng nước 3 chấu vuông kiểu Anh và 1 công tắc 2 chiều 13A - Model UKW-BSS Mã hàng: UKW-BSS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước 3 chấu vuông kiểu Anh và 1 công tắc 1 chiều 13A - Model UKW-SS

Công tắc phòng nước 3 chấu vuông kiểu Anh và 1 công tắc 1 chiều 13A - Model UKW-SS

272,000 đ

Công tắc phòng nước 3 chấu vuông kiểu Anh và 1 công tắc 1 chiều 13A - Model UKW-SS Mã hàng: UKW-SS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước 3 chấu vuông kiểu Anh 13A - Model UKW-S

Công tắc phòng nước 3 chấu vuông kiểu Anh 13A - Model UKW-S

192,000 đ

Công tắc phòng nước 3 chấu vuông kiểu Anh 13A - Model UKW-S Mã hàng: UKW-S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước IP56 3P 250V 13A 2 chiều - Model UKW-3GBS

Công tắc phòng nước IP56 3P 250V 13A 2 chiều - Model UKW-3GBS

302,000 đ

Công tắc phòng nước IP56 3P 250V 13A 2 chiều - Model UKW-3GBS Mã hàng: UKW-3GBS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước IP56 2P 250V 13A 2 chiều - Model UKW-2GBS

Công tắc phòng nước IP56 2P 250V 13A 2 chiều - Model UKW-2GBS

255,000 đ

Công tắc phòng nước IP56 2P 250V 13A 2 chiều - Model UKW-2GBS Mã hàng: UKW-2GBS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước IP56 1P 250V 13A 2 chiều - Model UKW-1GBS

Công tắc phòng nước IP56 1P 250V 13A 2 chiều - Model UKW-1GBS

192,000 đ

Công tắc phòng nước IP56 1P 250V 13A 2 chiều - Model UKW-1GBS Mã hàng: UKW-1GBS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước IP56 3P 250V 13A 1 chiều - Model UKW-3GS

Công tắc phòng nước IP56 3P 250V 13A 1 chiều - Model UKW-3GS

250,000 đ

Công tắc phòng nước IP56 3P 250V 13A 1 chiều - Model UKW-3GS Mã hàng: UKW-3GS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước IP56 2P 250V 13A 1 chiều - Model UKW-2GS

Công tắc phòng nước IP56 2P 250V 13A 1 chiều - Model UKW-2GS

222,000 đ

Công tắc phòng nước IP56 2P 250V 13A 1 chiều - Model UKW-2GS Mã hàng: UKW-2GS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc phòng nước IP56 1P 250V 13A 1 chiều - Model UKW-1GS

Công tắc phòng nước IP56 1P 250V 13A 1 chiều - Model UKW-1GS

174,000 đ

Công tắc phòng nước IP56 1P 250V 13A 1 chiều - Model UKW-1GS Mã hàng: UKW-1GS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đảo chiều 250V 40A - Model 56SW340CO

Công tắc đảo chiều 250V 40A - Model 56SW340CO

984,000 đ

Công tắc đảo chiều 250V 40A - Model 56SW340CO Mã hàng: 56SW340CO Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đảo chiều 250V 32A - Model 56SW332CO

Công tắc đảo chiều 250V 32A - Model 56SW332CO

912,000 đ

Công tắc đảo chiều 250V 32A - Model 56SW332CO Mã hàng: 56SW332CO Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đảo chiều 250V 20A - Model 56SW320CO

Công tắc đảo chiều 250V 20A - Model 56SW320CO

816,000 đ

Công tắc đảo chiều 250V 20A - Model 56SW320CO Mã hàng: 56SW320CO Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đảo chiều 250V 10A - Model 56SW310CO

Công tắc đảo chiều 250V 10A - Model 56SW310CO

600,000 đ

Công tắc đảo chiều 250V 10A - Model 56SW310CO Mã hàng: 56SW310CO Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 63A - Model 56SW363/D

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 63A - Model 56SW363/D

1,032,000 đ

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 63A - Model 56SW363/D Mã hàng: 56SW363/D Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 32A - Model 56SW332/D

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 32A - Model 56SW332/D

912,000 đ

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 32A - Model 56SW332/D Mã hàng: 56SW332/D Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 16A - Model 56SW316/D

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 16A - Model 56SW316/D

816,000 đ

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 16A - Model 56SW316/D Mã hàng: 56SW316/D Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 32A - Model 56SW332

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 32A - Model 56SW332

600,000 đ

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 32A - Model 56SW332 Mã hàng: 56SW332 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 16A - Model 56SW316

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 16A - Model 56SW316

562,000 đ

Công tắc loại 3 cực 2 vị trí 250V 16A - Model 56SW316 Mã hàng: 56SW316 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có chìa khóa 250V 50A 1 chiều 2 cực - Model 56SW250

Công tắc có chìa khóa 250V 50A 1 chiều 2 cực - Model 56SW250

596,000 đ

Công tắc có chìa khóa 250V 50A 1 chiều 2 cực - Model 56SW250 Mã hàng: 56SW250 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có chìa khóa 250V 50A 1 chiều 1 cực - Model 56SW150

Công tắc có chìa khóa 250V 50A 1 chiều 1 cực - Model 56SW150

558,000 đ

Công tắc có chìa khóa 250V 50A 1 chiều 1 cực - Model 56SW150 Mã hàng: 56SW150 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có chìa khóa 250V 32A 1 chiều 2 cực - Model 56SW232

Công tắc có chìa khóa 250V 32A 1 chiều 2 cực - Model 56SW232

596,000 đ

Công tắc có chìa khóa 250V 32A 1 chiều 2 cực - Model 56SW232 Mã hàng: 56SW232 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có chìa khóa 250V 32A 1 chiều 1 cực - Model 56SW132

Công tắc có chìa khóa 250V 32A 1 chiều 1 cực - Model 56SW132

544,000 đ

Công tắc có chìa khóa 250V 32A 1 chiều 1 cực - Model 56SW132 Mã hàng: 56SW132 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có chìa khóa 250V 20A 1 chiều 1 cực - Model 56SW120

Công tắc có chìa khóa 250V 20A 1 chiều 1 cực - Model 56SW120

524,000 đ

Công tắc có chìa khóa 250V 20A 1 chiều 1 cực - Model 56SW120 Mã hàng: 56SW120 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có chìa khóa 250V 16A 1 chiều 2 cực - Model 56SW216

Công tắc có chìa khóa 250V 16A 1 chiều 2 cực - Model 56SW216

578,000 đ

Công tắc có chìa khóa 250V 16A 1 chiều 2 cực - Model 56SW216 Mã hàng: 56SW216 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có chìa khóa 250V 16A 1 chiều 1 cực - Model 56SW116

Công tắc có chìa khóa 250V 16A 1 chiều 1 cực - Model 56SW116

524,000 đ

Công tắc có chìa khóa 250V 16A 1 chiều 1 cực - Model 56SW116 Mã hàng: 56SW116 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0