Cầu dao tự động dạng khối - dòng NF (MCCB)

(316 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 4P 630A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 4P 630A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 4P 630A

Mã hàng: NF630-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 4P 600A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 4P 600A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 4P 600A

Mã hàng: NF630-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 4P 500A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 4P 500A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 4P 500A

Mã hàng: NF630-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P 630A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P 630A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P 630A

Mã hàng: NF630-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P 600A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P 600A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P 600A

Mã hàng: NF630-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P 500A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P 500A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF630-SW 3P 500A

Mã hàng: NF630-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 400A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 400A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 400A

Mã hàng: NF400-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 350A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 350A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 350A

Mã hàng: NF400-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 300A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 300A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 300A

Mã hàng: NF400-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 250A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 250A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 4P 250A

Mã hàng: NF400-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 400A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 400A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 400A

Mã hàng: NF400-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 350A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 350A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 350A

Mã hàng: NF400-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 300A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 300A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 300A

Mã hàng: NF400-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 250A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 250A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P 250A

Mã hàng: NF400-SW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 630A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 630A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 630A

Mã hàng: NF400-CW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 600A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 600A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 600A

Mã hàng: NF400-CW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 500A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 500A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 500A

Mã hàng: NF400-CW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 400A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 400A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 400A

Mã hàng: NF400-CW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 350A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 350A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 350A

Mã hàng: NF400-CW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 300A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 300A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 300A

Mã hàng: NF400-CW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 250A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 250A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 250A

Mã hàng: NF400-CW

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 250A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 250A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 250A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 225A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 225A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 225A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 200A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 200A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 200A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 175A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 175A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 175A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 160A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 160A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 160A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 150A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 150A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 150A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 125A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 4P 125A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 250A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 250A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 250A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 225A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 225A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 225A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 200A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 200A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 200A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 175A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 175A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 175A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 160A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 160A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 160A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 150A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 150A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 150A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 125A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-HV 3P 125A

Mã hàng: NF250-HV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-SV 4P 250A

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-SV 4P 250A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCCB Mitsubishi NF250-SV 4P 250A

Mã hàng: NF250-SV

Phân loại : MCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0