Phụ kiện thiết bị điện (Sino)

(109 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cút chữ T không nắp đường kính 40mm - Model E246/40S

Cút chữ T không nắp đường kính 40mm - Model E246/40S

21,600 đ

Cút chữ T không nắp đường kính 40mm - Model E246/40S Mã hàng: E246/40S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ T không nắp đường kính 32mm - Model E246/32S

Cút chữ T không nắp đường kính 32mm - Model E246/32S

9,580 đ

Cút chữ T không nắp đường kính 32mm - Model E246/32S Mã hàng: E246/32S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ T không nắp đường kính 25mm - Model E246/25S

Cút chữ T không nắp đường kính 25mm - Model E246/25S

7,650 đ

Cút chữ T không nắp đường kính 25mm - Model E246/25S Mã hàng: E246/25S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ T không nắp đường kính 20mm - Model E246/20S

Cút chữ T không nắp đường kính 20mm - Model E246/20S

5,720 đ

Cút chữ T không nắp đường kính 20mm - Model E246/20S Mã hàng: E246/20S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ T không nắp đường kính 16mm - Model E246/16S

Cút chữ T không nắp đường kính 16mm - Model E246/16S

4,350 đ

Cút chữ T không nắp đường kính 16mm - Model E246/16S Mã hàng: E246/16S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ T đường kính 32mm - Model E246/32

Cút chữ T đường kính 32mm - Model E246/32

11,200 đ

Cút chữ T đường kính 32mm - Model E246/32 Mã hàng: E246/32 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ T đường kính 25mm - Model E246/25

Cút chữ T đường kính 25mm - Model E246/25

8,750 đ

Cút chữ T đường kính 25mm - Model E246/25 Mã hàng: E246/25 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ T đường kính 20mm - Model E246/20

Cút chữ T đường kính 20mm - Model E246/20

6,850 đ

Cút chữ T đường kính 20mm - Model E246/20 Mã hàng: E246/20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút chữ T đường kính 16mm - Model E246/16

Cút chữ T đường kính 16mm - Model E246/16

4,900 đ

Cút chữ T đường kính 16mm - Model E246/16 Mã hàng: E246/16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Kìm cắt ống PVC - Model PVC 1-5/8

Kìm cắt ống PVC - Model PVC 1-5/8

440,000 đ

Kìm cắt ống PVC - Model PVC 1-5/8" Mã hàng: PVC 1-5/8" Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Kẹp đỡ ống đường kính 50mm - Model E280/50

Kẹp đỡ ống đường kính 50mm - Model E280/50

5,460 đ

Kẹp đỡ ống đường kính 50mm - Model E280/50 Mã hàng: E280/50 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Kẹp đỡ ống đường kính 40mm - Model E280/40

Kẹp đỡ ống đường kính 40mm - Model E280/40

3,380 đ

Kẹp đỡ ống đường kính 40mm - Model E280/40 Mã hàng: E280/40 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Kẹp đỡ ống đường kính 32mm - Model E280/32

Kẹp đỡ ống đường kính 32mm - Model E280/32

2,580 đ

Kẹp đỡ ống đường kính 32mm - Model E280/32 Mã hàng: E280/32 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Kẹp đỡ ống đường kính 25mm - Model E280/25

Kẹp đỡ ống đường kính 25mm - Model E280/25

2,200 đ

Kẹp đỡ ống đường kính 25mm - Model E280/25 Mã hàng: E280/25 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Kẹp đỡ ống đường kính 20mm - Model E280/20

Kẹp đỡ ống đường kính 20mm - Model E280/20

1,280 đ

Kẹp đỡ ống đường kính 20mm - Model E280/20 Mã hàng: E280/20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Kẹp đỡ ống đường kính 16mm - Model E280/16

Kẹp đỡ ống đường kính 16mm - Model E280/16

1,180 đ

Kẹp đỡ ống đường kính 16mm - Model E280/16 Mã hàng: E280/16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút thu 40-32 - Model LSB22

Cút thu 40-32 - Model LSB22

8,200 đ

Cút thu 40-32 - Model LSB22 Mã hàng: LSB22 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút thu 32-25 - Model LSB21

Cút thu 32-25 - Model LSB21

3,300 đ

Cút thu 32-25 - Model LSB21 Mã hàng: LSB21 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút thu 25-20 - Model LSB20

Cút thu 25-20 - Model LSB20

2,880 đ

Cút thu 25-20 - Model LSB20 Mã hàng: LSB20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cút thu 20-16 - Model LSB19

Cút thu 20-16 - Model LSB19

2,200 đ

Cút thu 20-16 - Model LSB19 Mã hàng: LSB19 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đầu và Khớp nối ren đường kính 50mm - Model E258+281/50

Đầu và Khớp nối ren đường kính 50mm - Model E258+281/50

15,800 đ

Đầu và Khớp nối ren đường kính 50mm - Model E258+281/50 Mã hàng: E258+281/50 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đầu và Khớp nối ren đường kính 40mm - Model E258+281/40

Đầu và Khớp nối ren đường kính 40mm - Model E258+281/40

10,500 đ

Đầu và Khớp nối ren đường kính 40mm - Model E258+281/40 Mã hàng: E258+281/40 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đầu và Khớp nối ren đường kính 32mm - Model E258+281/32

Đầu và Khớp nối ren đường kính 32mm - Model E258+281/32

4,900 đ

Đầu và Khớp nối ren đường kính 32mm - Model E258+281/32 Mã hàng: E258+281/32 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đầu và Khớp nối ren đường kính 25mm - Model E258+281/25

Đầu và Khớp nối ren đường kính 25mm - Model E258+281/25

2,950 đ

Đầu và Khớp nối ren đường kính 25mm - Model E258+281/25 Mã hàng: E258+281/25 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đầu và Khớp nối ren đường kính 20mm - Model E258+281/20

Đầu và Khớp nối ren đường kính 20mm - Model E258+281/20

2,320 đ

Đầu và Khớp nối ren đường kính 20mm - Model E258+281/20 Mã hàng: E258+281/20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đầu và Khớp nối ren đường kính 16mm - Model E258+281/16

Đầu và Khớp nối ren đường kính 16mm - Model E258+281/16

2,200 đ

Đầu và Khớp nối ren đường kính 16mm - Model E258+281/16 Mã hàng: E258+281/16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Nắp đậy hộp chia ngả - Model E240LS

Nắp đậy hộp chia ngả - Model E240LS

1,600 đ

Nắp đậy hộp chia ngả - Model E240LS Mã hàng: E240LS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Hộp chia ngả (Sino) 4 đường loại thấp - Model E240/25/4

Hộp chia ngả (Sino) 4 đường loại thấp - Model E240/25/4

7,150 đ

Hộp chia ngả (Sino) 4 đường loại thấp - Model E240/25/4 Mã hàng: E240/25/4 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Hộp chia ngả (Sino) 3 đường loại thấp - Model E240/25/3

Hộp chia ngả (Sino) 3 đường loại thấp - Model E240/25/3

7,150 đ

Hộp chia ngả (Sino) 3 đường loại thấp - Model E240/25/3 Mã hàng: E240/25/3 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Hộp chia ngả (Sino) 2 đường vuông góc loại thấp - Model E240/25/2A

Hộp chia ngả (Sino) 2 đường vuông góc loại thấp - Model E240/25/2A

7,150 đ

Hộp chia ngả (Sino) 2 đường vuông góc loại thấp - Model E240/25/2A Mã hàng: E240/25/2A Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0